Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin extra hulp nodig is. Familie, vrienden of buren(de mantelzorg) kunnen soms tijdelijk hulp bieden.

De reguliere thuiszorg is niet altijd in staat de juiste hoeveelheid hulp te verlenen. In die gevallen zal er toch naar andere deskundige en betrouwbare verzorging of verpleging gezocht moeten worden.

Optima Cura, voorziet in het zoveel mogelijk instand houden van de oorspronkelijk levenswijze onze cliënten, waarbij beperkingen een uitdaging zijn van nieuwe mogelijkheden.